ADB dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2013 là 5,2%

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Báo cáo triển vọng phát triển châu Á công bố ngày 16/7, mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam trong năm 2013 là 5,2%, năm 2014 là 5,6%, thấp hơn so với con số dự báo của ADB vào tháng 4/2013 lần lượt là 5,4% và 5,7%.

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Báo cáo triển vọng phát triển châu Á công bố ngày 16/7, mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam trong năm 2013 là 5,2%, năm 2014 là 5,6%, thấp hơn so với con số dự báo của ADB vào tháng 4/2013 lần lượt là 5,4% và 5,7%.

 

Phân tích của ADB cho thấy, nguyên nhân của việc tăng trưởng chậm lại (không chỉ Việt Nam mà còn của một số nền kinh tế đang phát triển ở châu Á), là do nhu cầu tiếp tục ở mức thấp tại các nền kinh tế công nghiệp lớn và sức ép từ tốc độ tăng trưởng chậm của Trung Quốc.

 

Theo ADB, Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất trong số các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và có ảnh hưởng trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc làm giảm triển vọng của cả khu vực Đông Á, cũng như ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam Á.

 

Bên cạnh đó, tại Ấn Độ - một nền kinh tế có sự ảnh hưởng nhất định trong khu vực, tốc độ tăng trưởng nhiều khả năng sẽ ở mức 5,8% trong năm nay, thấp hơn mức dự đoán trước đó là 6%. 

Lê Xuân

admin