9 tháng xuất siêu 34 triệu USD

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước tính đạt 9,7 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 9 tháng qua, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 83,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước tính đạt 9,7 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 9 tháng qua, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 83,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng chủ yếu như: điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may... có kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Cụ thể: điện thoại các loại và linh kiện đạt 8,6 tỷ USD, tăng 120,6% so với cùng kỳ năm ngoái; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 5,4 tỷ USD, tăng 77,3%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 3,4 tỷ USD, tăng 39%.

 

Cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng qua cũng có thay đổi so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ lệ nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng từ 39% trong 9 tháng năm 2011 lên 45,9% trong 9 tháng năm 2012; nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp giảm từ 37,8% xuống 32,9%. 

 

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 14,7 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là EU với kim ngạch đạt 14,4 tỷ USD, tăng 23,5%; ASEAN với kim ngạch đạt 12,4 tỷ USD, tăng 26,1%; Nhật Bản với kim ngạch đạt 9,7 tỷ USD, tăng 28,8%.

 

Về nhập khẩu, Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu trong 9 tháng qua đạt 83,7 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. Như vậy, tính chung 9 tháng qua, xuất siêu ước tính 34 triệu USD. Tuy vậy, cũng theo thống kê, trong 9 tháng qua, xuất siêu chủ yếu tập trung ở khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu với kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khu vực kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Hồng Vân

 

ngocthanh