9 tháng ngành GTVT giải ngân ước đạt 36.866 tỷ đồng

(BĐT) - Bộ GTVT cho biết, trong 9 tháng qua, toàn ngành GTVT đã giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng khoảng 36.866 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch cả năm; đồng thời đã lập, trình quyết toán 78 dự án, đạt 67% kế hoạch; hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 69 dự án, đạt 60% kế hoạch cả năm.

Đại diện Bộ GTVT cho biết, từ nay đến cuối năm 2017, Bộ sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung giải ngân các dự án, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác 31 công trình, dự án và hoàn thành các thủ tục để khởi công 2 dự án.   

Tuấn Dũng