840.000 USD hỗ trợ kỹ thuật dự án tuyến metro số 5 - giai đoạn I

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Báo cáo dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 - Giai đoạn I (TP.HCM) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Báo cáo dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 - Giai đoạn I (TP.HCM) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. 

 

Theo Quyết định phê duyệt, tổng mức vốn của Dự án là 840.000 USD, trong đó vốn ODA là 600.000 USD, vốn đối ứng là 240.000 USD (tương đương 5,04 tỷ đồng). Số vốn này được sử dụng để chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến metro số 5 - giai đoạn I (Ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) và hỗ trợ nghiên cứu, đề xuất các chính sách, biện pháp về giao thông đô thị cho TP.HCM.

 

Các hoạt động chính của Dự án được phê duyệt gồm: Báo cáo nghiên cứu khả thi được ADB và Chính phủ Việt Nam chấp thuận, làm cơ sở để đàm phán, ký kết Hiệp định khoản vay dự án đầu tư; Báo cáo đánh giá chung về quản lý, quy hoạch giao thông đô thị TP.HCM, nhu cầu đào tạo của các cơ quan, phát triển các chương trình mục tiêu về giao thông góp phần cải thiện giao thông đô thị, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông; chính sách về quy hoạch tổ chức giao thông hiệu quả cho TP.HCM.

 

Thời gian thực hiện Dự án từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2017.

T. Kiên

ngocthanh