8 tháng, vốn FDI thực hiện tăng 6,3% so với cùng kỳ 2018

(BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 8 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 22,63 tỷ USD. Vốn thực hiện ước đạt 11,96 tỷ USD (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, tổng vốn đăng ký mới là 9,13 tỷ USD; vốn tăng thêm là gần 4 tỷ USD; góp vốn và mua cổ phần đạt 9,51 tỷ đồng.

Về dự án, có 2.406 dự án đăng ký mới; 908 lượt dự án điều chỉnh tăng thêm; 5.235 lượt dự án góp vốn mua cổ phần.

Trong số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn đầu với 5,63 tỷ USD; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3,48 tỷ USD.

Trong 8 tháng năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào công nghiệp chế biến, chế tạo (15,74 tỷ USD), bất động sản đứng thứ 2 (2,31 tỷ USD). Hà Nội tiếp tục dẫn đầu 56 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 5,66 tỷ USD. 

Bích Thủy