70% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

(BĐT) - Trong cuộc làm việc với Lãnh đạo Bộ Công Thương vừa diễn ra, ông Hironobu Kitagawa, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội cho biết, theo kết quả cuộc khảo sát về tình hình hoạt động của doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư tại châu Á và châu Đại Dương, Việt Nam tiếp tục là địa điểm đầu tư quan trọng của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Theo ông Hironobu Kitagawa, năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam làm ăn có lãi chiếm 65,1%, tăng 2,3 điểm so với năm 2016. Lợi nhuận của gia công xuất khẩu tương đối tốt. Khoảng 70% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam muốn mở rộng hoạt động. Bên cạnh đó, khảo sát còn cho thấy, hơn một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao về 3 yếu tố, bao gồm: Quy mô thị trường, tăng trưởng; tình hình chính trị, xã hội ổn định; chi phí nhân công rẻ của Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, ngành công thương nói riêng và Chính phủ Việt Nam nói chung sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng tin tưởng đầu tư mới hoặc tiếp tục đầu tư tại Việt Nam.     

Việt Anh