7 triệu Euro hỗ trợ thúc đẩy và mở rộng quy mô điện gió

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục Dự án "Hỗ trợ sử dụng quy mô điện gió". Dự án được thực hiện tối đa 4 năm, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại của Chính phủ Đức với tổng kinh phí 7 triệu Euro.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục Dự án "Hỗ trợ sử dụng quy mô điện gió". Dự án được thực hiện tối đa 4 năm, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức không hoàn lại của Chính phủ Đức với tổng kinh phí 7 triệu Euro. 

 

Mục tiêu của Dự án là cải thiện các điều kiện khung pháp lý cho quá trình phát triển, thúc đẩy và mở rộng quy mô phát triển điện gió tại Việt Nam, góp phần đạt được mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh của Việt Nam. Theo đó, Dự án sẽ hỗ trợ các cơ quan nhà nước thu thập đầy đủ số liệu và đề xuất các dự án khi đưa ra quyết định, nhằm cải thiện quá trình quy hoạch cũng như khung pháp lý cho phát triển điện gió ở Việt Nam. Dự án cũng có mục tiêu nâng cao năng lực thực hiện trong khối nhà nước (từ cơ quan trung ương đến địa phương) và khu vực tư nhân để giúp điện gió phát triển nhanh; thực hiện hợp tác công nghệ và nghiên cứu để tạo ra cơ hội nội địa hóa và tăng giá trị thiết bị trong lĩnh vực điện gió.

Thủy Dung

ngocthanh