6 hoạt động chính sẽ diễn ra tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL năm 2013

Ban Chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long năm 2013 (MDEC) cho biết, MDEC năm 2013 gồm các sự kiện chính: Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2013 (diễn ra ngày 21/11);

Ban Chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Vĩnh Long năm 2013 (MDEC) cho biết, MDEC năm 2013 gồm các sự kiện chính: Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2013 (diễn ra ngày 21/11); Diễn đàn Doanh nghiệp vùng ĐBSCL (ngày 22/11); Hội thảo liên kết quy hoạch phát triển các đô thị bền vững về môi trường (ngày 22/11); Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, sạch (ngày 23/11); Hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo UBND TP.HCM với lãnh đạo UBND 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL (gọi tắt là Hội nghị G 13+1) (ngày 23/11); Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC - Vĩnh Long 2013 (ngày 24/11)…

 

Bên cạnh các sự kiện chính, MDEC 2013 còn tổ chức một số hội thảo chuyên đề về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ngoại giao đoàn. Nổi bật là cuộc triển lãm, hội chợ trưng bày những thành tựu kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu xây dựng và phát triển môi trường xanh, kinh tế xanh, giới thiệu các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, dự án hợp tác về năng lượng sạch, công nghệ cao, máy móc, thiết bị sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, các sản phẩm thân thiện với môi trường…

 

Cũng theo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguồn kinh phí tổ chức chuỗi sự kiện trên khoảng 12.000 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vận động tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp và một phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

 

Mục tiêu của MDEC 2013 nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu danh mục các dự án; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của vùng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường hợp tác kinh tế, xây dựng các chương trình hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong vùng với nhau, với các tỉnh, thành phố trong cả nước và với các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện công tác an sinh xã hội, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi công cộng (trường học, bệnh viện…), xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn. 

 

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ tập hợp những sáng kiến để đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp thích hợp để khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế của vùng theo hướng phát triển kinh tế xanh trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng. 

Minh Tú

trungnam