55 triệu USD cho Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

Ngày 7/11 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (VIIP) sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngày 7/11 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp (VIIP) sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB).

IMG

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ khởi động Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

Ảnh: Lê Tiên

Dự án VIIP có tổng số vốn đầu tư là 55 triệu USD, thực hiện trong thời gian 5 năm (2013 - 2018). Bộ KH&ĐT là cơ quan chủ quản và Cục Phát triển doanh nghiệp (PTDN) là chủ dự án. Ngoài ra, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam là các đơn vị đối tác cùng tham gia thực hiện Dự án.

 

Bổ sung vốn cho hoạt động nghiên cứu

 

Tại Lễ khởi động Dự án, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc nâng cao năng suất lao động, cải thiện cuộc sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện khoảng 1.700 USD/người/năm. Tuy nhiên, sự chênh lệch thu nhập giữa các vùng miền còn rất lớn. Nhiều người nông dân còn thu nhập rất thấp. Trước tình hình này, Chính phủ đang thực hiện quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, với số vốn vay 55 triệu USD ưu đãi trong 20 năm, đề nghị Bộ KH&ĐT phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành triển khai hiệu quả Dự án, sao cho khi kết thúc Dự án, số hộ nghèo phải được xóa nghèo và thu nhập tăng lên gấp nhiều lần.

IMG

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu tại Lễ khởi động Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

Ảnh: LTT

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, Dự án VIIP nhằm mục tiêu hỗ trợ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiếp nhận, nâng cấp, phát triển, hoàn thiện và thương mại hóa các công nghệ mới, trên cơ sở đó tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có mức giá cả phù hợp với điều kiện của đông đảo cộng đồng dân cư, đặc biệt là nhóm người nghèo, người thu nhập thấp. Với khoản ngân sách 55 triệu USD vay ưu đãi, Dự án sẽ bổ sung vốn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tại các viện, trường; đồng thời kết nối viện nghiên cứu, doanh nghiệp và ngân hàng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến và thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào sản xuất. 

 

Giúp đỡ trực tiếp những người nghèo và cận nghèo

 

Bà Keiko Sato - Đại diện WB, là người chịu trách nhiệm quản lý danh mục dự án đầu tư của WB tại Việt Nam cho rằng: Việt Nam đã chuyển từ nước có thu nhập thấp sang thu nhập trung bình. Sự chuyển đổi này có nhiều thách thức. Kể từ khi đổi mới, Việt Nam có nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo nhưng do còn nhiều thách thức nên Việt Nam cần đổi mới sáng tạo. Dự án VIIP hướng tới mục đích làm gia tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là của người nghèo trên thị trường và quan trọng hơn là giúp đỡ người nghèo và người cận nghèo phát triển sản xuất. Chúng tôi mong muốn Bộ KH&ĐT sẽ là cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan, Bộ, ngành khác để thực hiện tốt Dự án. 

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và trở thành động lực phát triển của nền kinh tế. Một trong những thách thức lớn đặt ra cho quá trình phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung đó là trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn rất thấp. Một thực tế hiện nay là số lượng nhà khoa học, chuyên gia làm việc trong các doanh nghiệp còn rất ít, hầu hết máy móc và công nghệ sử dụng trong các doanh nghiệp của Việt Nam còn lạc hậu; việc ứng dụng khoa học và công nghệ từ các trung tâm nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất còn hạn chế do thiếu nguồn lực và vốn. Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng công nghệ nhưng chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, việc đưa Dự án VIIP vào triển khai thực hiện tại thời điểm này mang nhiều ý nghĩa và giúp giải quyết các tồn tại hiện nay.

 

Nêu rõ thêm về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tiếp cận Dự án, ông Hồ Sỹ Hùng - Cục trưởng Cục PTDN thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, các doanh nghiệp phải có đề xuất ứng dụng đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp có thể đánh giá rủi ro của Dự án (nếu có) và đảm bảo mục tiêu quan trọng nhất đó là Dự án hướng tới người nghèo để họ có nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống.

 

+ Dự án VIIP chia làm 4 hợp phần: Hợp phần 1: Phát triển các công nghệ đổi mới (12 triệu USD); Hợp phần 2: Mở rộng và thương mại hóa các công nghệ đổi mới (33 triệu USD); Hợp phần 3: Tăng cường năng lực và chuyển giao kiến thức (7 triệu USD); Hợp phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án (3 triệu USD).

+ Dự án tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên có tác động quan trọng đối với cộng đồng, bao gồm: Phát triển dược liệu và y học cổ truyền; Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (như một phương tiện truyền tải dịch vụ tới người nghèo) và Nông nghiệp, thủy sản.

 

Ngô Trần

ngocthanh