5 năm xây dựng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn mở cửa cho phương tiện đi miễn phí trước khi vận hành chính thức vào sau Tết.