5 cụm công nghiệp sắp được thành lập ở huyện Thường Tín có gì đặc biệt?

Hà Nội sẽ thành lập 5 cụm công nghiệp mới ở huyện Thường Tín với tổng diện tích gần 70ha.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các quyết định số 4778/QĐ-UBND, số 4779-QĐ-UBND, số 4781/QĐ-UBND, số 4782/QĐ-UBND, số 4785/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong, Cụm công nghiệp Ninh Sở, Cụm công nghiệp Liên Phương, Cụm công nghiệp Quất Động, Cụm công nghiệp Duyệt Thái (huyện Thường Tín).

Theo đó, Cụm công nghiệp Tiền Phong do Ban Quản lý dự án đầu từ xây dựng huyện Thường Tín làm chủ đầu tư tại xã Tiền Phong với quy mô 7,63ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (nghề bông len, điêu khắc, đồ mộc).

Cụm công nghiệp Ninh Sở do Ban Quản lý dự án đầu từ xây dựng huyện Thường Tín làm chủ đầu tư tại xã Ninh Sở với quy mô 5,18ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (ngành mộc, thủ công mỹ nghệ, mây, tre).

Cụm công nghiệp Liên Phương do Ban Quản lý dự án đầu từ xây dựng huyện Thường Tín làm chủ đầu tư tại xã Liên Phương với quy mô 18,7ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (thiết bị điện, điện tử; vận tải, kho vận, thuốc thú y; sản xuất phụ tùng ô tô...).

Cụm công nghiệp Quất Động do Ban Quản lý dự án đầu từ xây dựng huyện Thường Tín làm chủ đầu tư tại xã Quất Động với quy mô 23,64ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp (cơ khí, thực phảm, bao bì, đồ gia dụng, thiết bị điện, sản xuất cửa cuốn, thiết bị lọc nước...).

Cụm công nghiệp Duyên Thái do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín làm chủ đầu tư tại xã Duyên Thái với quy mô 12,57ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (ngành mộc, thủ công mỹ nghệ, sơn mài...).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Reatimes.vn