471 dự án thủy điện đã bị loại khỏi quy hoạch

(BĐT) - Bộ Công Thương cho biết, tính đến hết tháng 6/2017, công tác rà soát thủy điện nhỏ về cơ bản đã tương đối đầy đủ, chi tiết trên phạm vi cả nước, đảm bảo các yêu cầu theo Nghị quyết 62 của Quốc hội. 

Tổng thể quy hoạch thủy điện nhỏ trên toàn quốc sau rà soát là 713 dự án, trong đó đã đưa vào vận hành khai thác 264 dự án; đang thi công xây dựng 146 dự án; đang nghiên cứu đầu tư 250 dự án; chưa nghiên cứu đầu tư 53 dự án.

Theo Bộ Công Thương, sau hơn 3 năm (2013 - 2016) thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết 62 của Quốc hội, 471 dự án thủy điện đã bị loại khỏi quy hoạch (trong đó có 8 dự án thủy điện bậc thang và 463 dự án thủy điện nhỏ). Đây là các dự án tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội, hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng tới quy hoạch dự án ưu tiên khác tại khu vực. Cũng qua rà soát, 213 vị trí tiềm năng thủy điện đã không được xem xét, bổ sung vào quy hoạch.

Trung Hiếu