4 bộ, ngành chậm nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tư công năm 2017

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị 4 bộ, ngành chưa gửi báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 khẩn trương gửi báo cáo để tổng hợp và báo cáo cấp thẩm quyền.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong 4 bộ ngành được nêu tên. Ảnh minh họa: Internet
Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một trong 4 bộ ngành được nêu tên. Ảnh minh họa: Internet

4 bộ, ngành được nêu tên gồm: Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Dân tộc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tại văn bản nêu trên, Bộ Tài chính nêu rõ: “Các bộ, ngành trung ương tổng hợp báo cáo quyết toán, thực hiện việc đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước (trung ương), đồng thời ký Bảng xác nhận số liệu đã đối chiếu với Kho bạc Nhà nước (trung ương) theo mẫu Biểu số 05/CQTH hoàn thành trước ngày 30/6 năm sau và gửi báo cáo quyết toán năm cho Bộ Tài chính trước ngày 1/8 năm sau”.

Bộ Tài chính đề nghị 4 bộ, ngành nêu trên khẩn trương gửi báo cáo quyết toán về Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2018 để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

 

Xuân Yến