4 bộ, 8 địa phương xin giảm gần 10.000 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019, Bộ đã tổng hợp điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Bộ KH&ĐT nhận được đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 của 3 bộ, ngành và 23 địa phương với tổng số vốn là 4.791,995 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Bộ KH&ĐT nhận được đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 của 3 bộ, ngành và 23 địa phương với tổng số vốn là 4.791,995 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT đã nhận được đề xuất của 4 bộ và 8 địa phương đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 đã được giao với tổng số vốn là 9.947,386 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 7 địa phương (Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Đắk Lắk, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Ninh) đề nghị cắt giảm 8.472,529 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 chưa giao chi tiết đến từng dự án. Bộ Y tế và 3 địa phương (Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh) đề nghị cắt giảm 1.474,857 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 nhưng không có khả năng giải ngân.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT nhận được đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 của 3 bộ, ngành và 23 địa phương với tổng số vốn là 4.791,995 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục liên quan đến điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 theo tinh thần của Công điện số 1042/CĐ-TTg, trong báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, Bộ KH&ĐT đã trình Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng Bộ KH&ĐT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch.     

Minh Thư