390 triệu USD từ WB hỗ trợ công cuộc giảm nghèo của Việt Nam

Ngày 24/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan với tổng giá trị ký kết là 390 triệu USD, cho 3 dự án: Giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD)...

Ngày 24/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận cho vay và các văn kiện liên quan với tổng giá trị ký kết là 390 triệu USD, cho 3 dự án: Giảm nghèo vùng Tây Nguyên (150 triệu USD), Cải thiện nông nghiệp có tưới (180 triệu USD) và Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội (60 triệu USD). 3 dự án này sẽ hỗ trợ cải thiện kết cấu hạ tầng địa phương, nông nghiệp và sinh kế tại các vùng nghèo nhất và tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội tại Việt Nam.

IMG

Theo WB, mục tiêu của dự án Giảm nghèo vùng Tây Nguyên là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề nghèo cùng cực cho vùng Tây Nguyên. Dự án sẽ hỗ trợ tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng làng, xã, cộng đồng và đào tạo kỹ năng sinh kế, quản lý dự án và kỹ năng quản lý hành chính công tổng thể hơn cho 26 huyện nghèo nhất của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

 

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới sẽ giúp nâng cao khả năng cung cấp nước và hiệu suất sử dụng đất; nâng cao sản lượng nông nghiệp, và giảm mức độ tổn thương trước các điều kiện thời tiết bất lợi cho nông dân và các hộ gia đình nông thôn tại miền Trung (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam) và vùng núi phía Bắc (Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình).

 

Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội sẽ giúp triển khai các chương trình chủ chốt của hệ thống trợ giúp xã hội, bao gồm một hệ thống dữ liệu về các hộ gia đình nghèo và cận nghèo và những người hưởng trợ giúp xã hội và hệ thống thông tin quản lý. Dự án sẽ hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ giảm bớt tình trạng manh mún của các chương trình trợ giúp xã hội, tạo cơ sở hợp nhất các chương trình và nâng cao hiệu quả sử dụng chi công trên lĩnh vực trợ giúp xã hội.

Tin và ảnh: Nguyệt Minh

ngocthanh