3 trọng tâm hỗ trợ của JICA với Việt Nam trong năm 2018

(BĐT) - Theo ông Fujita Yasuo, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), trong năm 2018, hoạt động hỗ trợ của JICA sẽ tập trung vào 3 trọng tâm chính.

Thứ nhất là hỗ trợ Việt Nam thực hiện “tăng trưởng chất lượng cao” và “xây dựng hạ tầng chất lượng cao”. Trong lĩnh vực hạ tầng, JICA sẽ áp dụng kỹ thuật và công nghệ của Nhật Bản để đẩy mạnh hoạt động xây dựng đường sắt đô thị, cầu, cảng, nhà máy điện.

Thứ hai, trong năm 2018, JICA sẽ giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế. Đồng thời, JICA bắt đầu triển khai trên quy mô lớn việc đào tạo những nhà lãnh đạo và cán bộ nhà nước tham gia vào công tác xây dựng và điều hành chính sách…

Thứ ba là chú trọng hơn nữa hoạt động hợp tác phát triển với những ý tưởng và cách tiếp cận mới, thông qua các dự án hợp tác với tư nhân và hoạt động hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở. Hoạt động hỗ trợ sẽ không chỉ dừng ở việc thực hiện tốt các dự án vốn vay và dự án hợp tác kỹ thuật mà còn tích cực tiếp nhận những sáng kiến của doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các tổ chức của người dân Nhật Bản.

 

Trung Hiếu