3 nhóm công trình TP HCM đang ưu tiên bố trí vốn

Trong những tháng đầu năm, TP HCM ưu tiên cấp gần một nghìn tỷ đồng để thực hiện các dự án giải quyết giao thông khu vực cảng Cát Lái, loạt điểm ngập nghiêm trọng và giải tỏa khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.