3 cải cách then chốt thúc đẩy đầu tư vào năng lượng

(BĐT) - Trước thách thức thiếu vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, mới đây, Tiểu Nhóm công tác Điện và Năng lượng thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đã đề xuất 3 cải cách then chốt giúp Việt Nam thu hút nhiều hơn các dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này.

Thứ nhất, Bộ Công Thương cần sớm phê duyệt một số dự án năng lượng tái tạo được phép thực hiện Hợp đồng mua bán điện trực tiếp với bất kỳ đơn vị mua điện lớn nào muốn sử dụng năng lượng sạch để khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Thứ hai là, ban hành lộ trình tăng giá điện bán lẻ (theo giá thị trường), trong đó có lộ trình tăng giá điện bán lẻ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.  Nhóm công tác nhận định, việc cung cấp thông tin về lộ trình tăng giá cho người tiêu dùng là giải pháp hiệu quả nhất để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả. Thứ ba là, Chính phủ khuyến khích phát triển mạnh mẽ mối quan hệ đối tác với khu vực tư nhân nhằm thu hút nhiều hơn dòng vốn đầu tư từ khối kinh tế này vào phát triển năng lượng.

Đề xuất trên được đưa ra nhằm giúp Việt Nam ứng phó tốt hơn trước các thách thức về tăng trưởng năng lượng mạnh mẽ như hiện nay, từ đó giúp Việt Nam có một kế hoạch hành động phù hợp, đảm bảo an ninh năng lượng.  

Trung Hiếu