1,54 triệu USD từ USAID hỗ trợ Việt Nam ứng phó thiên tai

(BĐT) - Ngày 28/9, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động Dự án Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam giai đoạn II. 

Với khoản tài trợ 1,54 triệu USD, Dự án giai đoạn II dự kiến sẽ có 37.000 người hưởng lợi trực tiếp và 200.000 người hưởng lợi gián tiếp tại 4 tỉnh mục tiêu là Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Tính đến nay, Văn phòng Trợ giúp thiên tai nước ngoài Hoa Kỳ của USAID đã cung cấp hơn 20 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam ứng phó khẩn cấp và quản lý rủi ro thiên tai.

Việt Thắng