10.800 tỷ đồng để nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012 - 2020”. Theo Đề án, tổng số vốn đầu tư dự kiến là 10.800 tỷ đồng (NSNN là 6.500 tỷ đồng; nguồn huy động khác là 4.300 tỷ đồng).

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012 - 2020”. Theo Đề án, tổng số vốn đầu tư dự kiến là 10.800 tỷ đồng (NSNN là 6.500 tỷ đồng; nguồn huy động khác là 4.300 tỷ đồng). Trong giai đoạn 2012- 2020, nhiều công trình văn hóa sẽ được xây mới, nâng cấp. 

IMG

Cụ thể, tại Hà Nội và TP.HCM sẽ xây dựng một số công trình văn hoá có quy mô lớn, hiện đại, đủ điều kiện để tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Tại các đô thị trung tâm vùng kinh tế - xã hội, đô thị loại I, gồm các thành phố: Thái Nguyên, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt,  Buôn Ma Thuột và Cần Thơ, sẽ xây dựng một số công trình văn hoá có quy mô phù hợp, hiện đại, đủ điều kiện tổ chức sự kiện cho vùng và quốc gia. 

 

Tại các đô thị loại II, loại III và một số khu dân cư cạnh các KCN lớn, khu du lịch quốc gia, khu đô thị đông dân cư sẽ xây dựng một số công trình văn hóa (thiết chế tổng hợp), tuỳ theo quy mô dân số và đặc điểm của từng tỉnh, thành phố có thể bao gồm 1 đến 3 chức năng (rạp, cụm rạp chiếu phim; nhà hát, nhà triển lãm) trong một thiết chế văn hóa.  

 

Đối với các công trình nhà hát, theo Đề án sẽ xây mới 51 nhà hát, nâng cấp 20 nhà hát. Trong đó, xây mới 11 nhà hát có quy mô lớn, từ 2.000 - 2.500 ghế, với trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng âm thanh, ánh sáng và cơ khí sân khấu. Trong đó, tại Hà Nội và TP.HCM xây mới công trình nhà hát có quy mô lớn từ 2.500 - 3.000 ghế. Xây mới 40 nhà hát có quy mô từ 1.000 - 2.000 ghế tại các tỉnh chưa có nhà hát trung tâm và các thành phố là trung tâm vùng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn. Ngoài ra, nâng cấp cải tạo, đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật 20 nhà hát xuống cấp, hư hỏng. Bên cạnh đó, nâng cấp và xây dựng mới 106 công trình rạp chiếu phim (xây dựng mới 57 rạp, nâng cấp 49 rạp). Cụ thể, xây mới 2 trung tâm điện ảnh đa năng tại Hà Nội, TP.HCM với quy mô khoảng 1.500 ghế; xây mới 55 rạp quy mô từ 500 - 1.000 ghế; nâng cấp cải tạo, đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật 49 rạp chiếu phim đã xuống cấp, hư hỏng. 

 

Về công trình nhà triển lãm, văn hóa nghệ thuật, sẽ nâng cấp và xây dựng mới 66 công trình. Trong đó, đầu tư nâng cấp Nhà triển lãm Văn học nghệ thuật Việt Nam hiện có tại Hà Nội với quy mô có thể tổ chức các cuộc triển lãm quốc tế, diện tích khoảng 24.000 m2 sàn xây dựng, với trang thiết bị hiện đại. Xây mới 1 công trình tại TP.HCM. Xây mới 34 nhà triển lãm văn học nghệ thuật có quy mô từ 1.000 đến 4.000 m2 sàn xây dựng tại các tỉnh, thành phố...

 

Mục tiêu của Đề án là hoàn thiện hệ thống các công trình văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đặc biệt các khu vực vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn. Từng bước đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các công trình văn hóa có chất lượng cao, hiện đại, tầm cỡ khu vực.

Đề án cũng đầu tư trang thiết bị cho các đội chiếu bóng lưu động, trang thiết bị phục vụ biểu diễn cho các đoàn nghệ thuật, các nhà văn hóa ở các tỉnh có quận, huyện hải đảo, vùng sâu, vùng xa gồm 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, 2 tỉnh Đồng bằng sông Hồng, 14 tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, 5 tỉnh Tây Nguyên, 2 tỉnh Đông Nam Bộ và 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Để đảm nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án, sẽ thực hiện 2 phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 2012 - 2015, tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.000 tỷ đồng; Giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn đầu tư dự kiến là 7.800 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương sẽ cấp vốn đầu tư nâng cấp và xây mới các công trình có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia tại Hà Nội, TP.HCM và một số công trình có quy mô phù hợp tại Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế… và hỗ trợ một phần cho các địa phương tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Ngân sách địa phương đầu tư các công trình văn hóa thuộc địa phương quản lý và NSNN hỗ trợ để xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình văn hóa. 

Bích Khánh

trungnam