(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng trong quý đạt 3.632 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 49% còn 90,7 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí tài chính quý II là hơn 22 tỷ đồng. Đây là con số tích cực nếu so với con số cùng kỳ năm ngoái là âm 50 tỷ đồng. SMC báo lãi sau thuế đạt 39,3 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi ròng của SMC đạt 53,8 tỷ đồng, giảm 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thời điểm cuối quý II/2020, tổng tài sản của SMC đạt 5.568 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 75%.

Mới đây, ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu bán hàng dự kiến 15.200 tỷ đồng và mục tiêu lãi sau thuế đạt 120 tỷ đồng. So với kết quả năm 2019, Công ty đang đặt mục tiêu doanh thu giảm 10% nhưng tăng 20% lãi sau thuế. Công ty dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2020.