(BĐT) - Ngày 8/6 tới, Công ty CP Đầu tư Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,79%. Thanh toán bắt đầu từ 22/6/2020.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 1.520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 822 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Mới đây, HĐQT Công ty công bố thông tin phát hành tối đa 500 trái phiếu doanh nghiệp với giá bán bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10,5% cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến vào quý II/2020.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với khu đất tại xã An Thạch, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với quy mô 492.292 m2.