(BĐT) - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu hạng mục nội thất công trình thuộc Dự án Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam với tổng mức đầu tư quy đổi 924,126 tỷ đồng (trong đó vốn đối ứng trong nước 129,626 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, Ban Quản lý Dự án Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam (bên mời thầu) sẽ lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu thuộc Dự án. Đó là Gói thầu Thi công hạng mục nội thất nhà chính (tầng 1: khu vực sảnh) và nhà nghiên cứu R3 (tầng 1: khu vực căng tin, tầng 2: khu vực hội trường) với giá gói thầu là 7,372 tỷ đồng, áp dụng đấu thầu rộng rãi; Gói thầu Bảo hiểm công trình hạng mục nội thất (chỉ định thầu). Cả 2 gói thầu này đều được điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu từ quý IV/2020 sang quý II/2021; có phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, áp dụng loại hợp đồng trọn gói.