(BĐT) - Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư quy đổi 568,857 tỷ đồng, bao gồm 79,99 tỷ đồng vốn đối ứng trong nước, 488,86 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á.

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 3 gói thầu thuộc Dự án. Cụ thể, Gói thầu DN-CS-15 Tư vấn đào tạo nâng cao năng lực và thực hiện chính sách an toàn của Dự án có giá gói thầu là 6,37 tỷ đồng. Gói thầu DN-CS-13 Tư vấn thí nghiệm đối chứng và kiểm định chất lượng công trình có giá gói thầu là 2,41 tỷ đồng. Gói thầu DN-Cs-07 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán hạng mục đầu tư xây dựng cải thiện hạ tầng du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái; dịch thuật và tham vấn cộng đồng giai đoạn thiết kế có giá gói thầu là 0,74 tỷ đồng.