(BĐT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2021 (lần 3) của Dự án thành phần Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học thực hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học với tổng mức đầu tư quy đổi 3.928,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III và quý IV/2021, Ban Quản lý dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học sẽ đấu thầu qua mạng Gói thầu Thuê đường truyền Internet Leased line (giá gói thầu 0,408 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn giám sát thi công lắp đặt cài đặt phần mềm và hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (giá gói thầu 0,963 tỷ đồng).