(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở thuộc Bộ Y tế vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tuyển tư vấn cá nhân trong nước đánh giá độc lập giữa kỳ (vị trí 1, 2) của Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở hợp phần do Bộ Y tế quản lý, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới (WB).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2022, Ban sẽ tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng đối với 2 gói thầu tư vấn nói trên. Thời gian thực hiện các gói thầu trên là 6 tháng, được thực hiện ở nhiều địa phương khác nhau. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.926,601 tỷ đồng.