(BĐT) - Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông vận tải) vừa có quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn với tổng mức đầu tư 2.017 tỷ đồng (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).
Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ nối thông với cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh: Anh Duy

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ nối thông với cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh: Anh Duy

Theo kế hoạch, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu tư vấn, gồm: TV-01 Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư với giá gói thầu 19,858 tỷ đồng; TV-02 Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường với giá gói thầu 1,119 tỷ đồng.

3 gói thầu tư vấn khác của Dự án sẽ được chỉ định thầu trong quý IV/2021, gồm: TV-04 Tư vấn lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; TV-03 Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; TV-05 Tư vấn giám sát công tác khảo sát.