(BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đoạn Km48+00 ÷ Km49+00 và đoạn Km71+954 ÷ Km84+710 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, với tổng mức đầu tư 598,878 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng 4 gói thầu xây lắp, gồm: Gói thầu số 07 (giá gói thầu là 24,7 tỷ đồng); Gói thầu số 08 (giá gói thầu là 56,2 tỷ đồng); Gói thầu số 09 (giá gói thầu là 56,1 tỷ đồng); Gói thầu số 10 (giá gói thầu là 56,07 tỷ đồng).