(BĐT) - Công ty CP gỗ MDF VRG Dongwha vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Thiết kế công nghệ và mua sắm thiết bị chính của Dự án Dây chuyền 3 Nhà máy chế biến gỗ của Công ty CP gỗ MDF VRG Dongwha. Dự án dây chuyền này có tổng mức đầu tư 1.284,42 tỷ đồng, được xây dựng tại tỉnh Bình Phước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý I/2022, Công ty CP gỗ MDF VRG Dongwha sẽ đấu thầu hạn chế quốc tế theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ đối với 6 gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu Mua sắm máy chuẩn bị dăm (giá gói thầu 149,99 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm máy chuẩn bị sợi (127,42 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm máy sấy và máy ép (620,98 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm máy hoàn thiện sản phẩm (157,69 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm máy dẫn khí nén (112,82 tỷ đồng); Gói thầu Mua sắm máy dẫn khí nén (115,49 tỷ đồng).