(BĐT) - Ban Đầu tư và Xây dựng 307 thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc IV giai đoạn II với tổng mức đầu tư 490 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước. Dự án do Ban Đầu tư và Xây dựng 307 làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý II/2022, Ban Đầu tư và Xây dựng 307 sẽ chỉ định 2 gói thầu của Dự án, gồm: Gói thầu TV01-GĐII Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án (giá gói thầu 0,045 tỷ đồng); Gói thầu TV02-GĐII Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án (giá gói thầu 0,034 tỷ đồng).