(BĐT) - Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 gói thầu hạng mục kè bờ tả thượng hạ lưu cống Neo thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Theo đó, trong quý II/2020, Công ty sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án. Đó là Gói thầu số 25: Kè gia cố thượng hạ lưu bờ tả cống Neo (giá gói thầu 7,971 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu số 26: Bảo hiểm công trình kè gia cố bờ tả cống Neo (chào hàng cạnh tranh) và Gói thầu số 27: Giám sát thi công kè gia cố thượng hạ lưu bờ tả cống Neo (chỉ định thầu).