(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng được triển khai tại xã Kim Thái và xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định có quy mô 44,682 ha với tổng mức vốn đầu tư 320,45 tỷ đồng.
Khu Công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Nam Định

Khu Công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Nam Định

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 2142/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 về chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng.

Theo Quyết định, dự án trên được triển khai tại xã Kim Thái và xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định có quy mô 44,682 ha với tổng mức vốn đầu tư 320,45 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư (Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh) là 96,135 tỷ đồng.

Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Thời hạn thực hiện Dự án từ ngày 20/12/2021 đến ngày 20/12/2057.