(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt 3 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh với tổng mức đầu tư tổng cộng là 1.078 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang) huyện Thăng Bình do UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 265 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026.

2 dự án còn lại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện của mỗi dự án là từ năm 2021 - 2024. Trong đó, Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí Công có tổng mức đầu tư là 473 tỷ đồng. Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 14H đến Đường tỉnh 609C, huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư là 340 tỷ đồng.