(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đang triển khai Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng mở rộng, nâng cấp Bệnh viện A Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương thuộc lĩnh vực y tế, dân số và gia đình, nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang đấu thầu rộng rãi, qua mạng, chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu XL-01 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị phần xây dựng chính (hạng mục 1, giá dự toán 148,465 tỷ đồng). Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày, áp dụng đơn giá điều chỉnh, thời điểm mở thầu dự kiến ngày 6/7/2022.

Theo định hướng của Tỉnh, Bệnh viện A Thái Nguyên sẽ được đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên với quy mô 900 giường bệnh vào năm 2025 và 1.200 giường vào năm 2030.