(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau với tổng mức đầu tư 1.697 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau sẽ thực hiện chỉ định thầu 9 gói thầu thuộc Dự án trên. Trong đó có 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu 295 Thi công công trình Khu tái định cư xen ghép Đá Bạc (đoạn mở rộng từ K0+000 đến K0+400, phía bờ Nam), hạng mục: San lấp mặt bằng (giá gói thầu 10,595 tỷ đồng); Gói thầu 296 Thi công công trình Khu tái định cư xen ghép Đá Bạc (đoạn mở rộng từ K0+400 đến K0+800, phía bờ Nam), hạng mục: San lấp mặt bằng (giá gói thầu 18,225 tỷ đồng).

7 gói thầu dịch vụ tư vấn (từ Gói thầu 288 - 294) cũng được chỉ định thầu trong quý II/2020 và thực hiện giảm giá 5%.