(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau. Dự án có tổng mức đầu tư 1.697 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021, sẽ lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu tư vấn thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 297 Tư vấn xây dựng định mức dự toán công trình (giá gói thầu 0,893 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ); Gói thầu số 298 Tư vấn thẩm tra xây dựng định mức dự toán công trình (giá gói thầu 0,149 tỷ đồng, chỉ định thầu).