Yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 142/BKHĐT-QLĐT gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 và gửi báo cáo về Bộ KH&ĐT trước ngày 16/2/2018 để kịp tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.
Yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Bộ KH&ĐT cho biết, việc các cơ quan, bộ ngành ở Trung ương và địa phương báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Mục tiêu của nhiệm vụ này là nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm, xác định những khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu, đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả.

Theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, báo cáo của các đơn vị bộ, ngành, địa phương gồm 3 phần: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017; Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu; Tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung theo yêu cầu.

Bộ KH&ĐT đề nghị các cơ quan, đơn vị hợp tác chặt chẽ để gửi báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc chậm trễ (nếu có).

Bích Thảo