Yên Bái đấu thầu qua mạng đạt tỷ lệ thấp

(BĐT) - Kết quả rà soát, kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2019 tại Yên Bái cho thấy, công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng (ĐTQM) tại địa phương này đạt tỷ lệ rất thấp (5/223 gói thầu được tổ chức ĐTQM, đạt tỷ lệ 2,2%). Tổng giá trị các gói thầu thực hiện ĐTQM đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố của các nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước kết quả này, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và quyết liệt nhiều nội dung nhằm đẩy mạnh thực hiện ĐTQM. Cụ thể, 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Đáng chú ý, tỉnh Yên Bái yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm chủ động thông tin rộng rãi về những gói thầu được ĐTQM, giúp các nhà thầu tiếp cận kịp thời thông tin để tham dự.     

        

Hải Bình