Xúc tiến nghiên cứu đề xuất thí điểm PPP trong lĩnh vực y tế

Đề xuất thành lập Tổ công tác nghiên cứu triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong quản lý và cung cấp dịch vụ hậu cần bệnh viện tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức...

Đề xuất thành lập Tổ công tác nghiên cứu triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong quản lý và cung cấp dịch vụ hậu cần bệnh viện tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức được đưa ra lần đầu tại Diễn đàn đối thoại Việt - Đức ngày 18/9/2012. Bộ KH&ĐT đang xúc tiến các công việc tiếp theo để nhanh chóng hiện thực hóa đề xuất này. 

 

Hơn một tuần sau cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng, Bộ KH&ĐT đã tổ chức cuộc họp với đại diện Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Đại sứ quán Đức, Tập đoàn Hellmann Worldwide Logistics (HWL) - nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án Quản lý hậu cần bệnh viện theo hình thức PPP để bàn việc nghiên cứu triển khai Dự án và thành lập Tổ công tác về PPP như đề xuất của hai Bộ trưởng. 

Bộ Y tế hiện đang nhận được hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế để nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về PPP trong lĩnh vực y tế cũng như đề xuất của một số nhà đầu tư tư nhân triển khai các dự án theo hình hình thức PPP. Tháng 4/2012, Bộ Y tế và Tập đoàn HWL đã có các cuộc tiếp xúc và trao đổi về mô hình quản lý hậu cần bệnh viện và dự định triển khai thí điểm tại một số bệnh viện.

 

Sau Cuộc họp, Bộ KH&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế sớm thành lập Tổ công tác để chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn triển khai Dự án gồm các đơn vị liên quan của các Bộ: KH&ĐT, Y tế, Tài chính. Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT cũng đề nghị Bộ Y tế chỉ định cơ quan làm đầu mối các dự án PPP; rà soát các dự án tốt, phù hợp và có khả năng thu hồi vốn để triển khai thực hiện theo hình thức PPP, đồng thời rà soát các dự án có thể chuyển đổi sang hình thức PPP theo hướng dẫn tại Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3263/BKHĐT-PC ngày 11/5/2012 của Bộ KH&ĐT. 

 

Về công việc cụ thể trước mắt đối với dự án Quản lý hậu cần bệnh viện, theo Bộ KH&ĐT, Bộ Y tế cần phối hợp với Tập đoàn HWL ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiên cứu tiền khả thi đối với Dự án. Trường hợp kết quả nghiên cứu cho thấy có khả năng thực hiện Dự án theo hình thức PPP thì trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào Danh mục các dự án thực hiện theo hình thức PPP. Các bước tiếp theo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức PPP. 

Nguyệt Minh

 

trungnam