Xử phạt nhà thầu do không thực hiện hợp đồng

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa ra quyết định về việc xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế đối với Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Thăng Long và Công ty TNHH ABB.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa ra quyết định về việc xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế đối với Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Thăng Long và Công ty TNHH ABB.

 

>> Nhiều cơ hội cho nhà thầu nhỏ

 

Trước đó, Liên danh là Công ty Cổ phần Thương mại năng lượng Thăng Long và Công ty TNHH ABB đã ký hợp đồng thực hiện Gói thầu "Mua bổ sung MBA 110kV T2" với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.

 

Sau nhiều lần Liên danh nhà thầu trên trì hoãn việc giao hàng cho Chủ đầu tư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của Dự án, ngày 30/8/2012, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã ban hành Quyết định 4355/QĐ-PCHP về việc xử lý vi phạm hợp đồng kinh tế đối với nhà thầu Liên danh nhà thầu trên. Quyết định xử phạt trên căn cứ theo Luật Đấu thầu 61/2005/QH11, Luật đấu thầu sửa đổi số 38/2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

 

Theo Quyết định 4355/QĐ-PCHP, Nhà thầu liên danh này bị xử phạt do không thực hiện hợp đồng đối với phụ lục hợp đồng số 2271/PLHĐ/ĐLHP-QLĐT, giá trị là 8% giá trị hợp đồng; thu hồi 10% giá trị phần ứng trước mà Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đã tạm ứng cho Nhà thầu là 941,25 triệu đồng. 

 

Đồng thời, Nhà thầu liên danh này phải bồi thường cho Bên A bằng số tiền lãi do chiếm dụng vốn với số tiền ứng trước tại mục 1.1, vi phạm hợp đồng không giao được MBA 110kV T2 cho Bên A theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước tại thời điểm thanh toán. Đặc biệt, Nhà thầu liên danh trên không được phép tham dự các hoạt động đấu thầu do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tổ chức trong vòng 03 năm kể từ ngày 30/8/2012.

Bích Thủy

 

trungnam