Xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BT

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), không sử dụng vốn ngân sách

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc áp dụng hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện dự án Khu trung tâm Hành chính tỉnh Khánh Hòa.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ; chịu trách nhiệm toàn diện làm rõ, quản lý chặt chẽ tài sản nhà nước sử dụng để hoàn vốn cho hợp đồng BT, lựa chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền và thực hiện theo quy định pháp luật.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện, bảo đảm chặt chẽ theo quy định pháp luật về đầu tư, về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các quy định liên quan.

Thủy Dung

ngocthanh