Vụ chuyển nhượng thầu ở Cà Mau: Nhà thầu tiếp tục phản ứng

(BĐT) - Ngày 23/6/2017, UBND tỉnh Cà Mau đã có Văn bản số 4881/UBND-XD về việc giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 19 của Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thới Bình - Công ty TNHH Nam Khánh (Liên danh Thới Bình - Nam Khánh). 
Vụ chuyển nhượng thầu ở Cà Mau: Nhà thầu tiếp tục phản ứng

Quyết định này xuất phát từ đề xuất của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu, lại tiếp tục vấp phải sự phản ứng của nhà thầu. 

Xem xét xử lý vi phạm của Bên mời thầu

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi kiểm tra, rà soát thì nhận thấy hồ sơ dự thầu (HSDT) của tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của HSMT về mặt kỹ thuật. Từ đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc hủy thầu Gói thầu số 19 theo quy định. Đồng thời, kiểm tra, rà soát lại tất cả các tiêu chí đánh giá và các quy định khác trong HSMT để tổ chức lựa chọn lại nhà thầu đúng quy định hiện hành, đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (HSMT còn nhiều sai sót, hạn chế nhà thầu tham gia).

UBND tỉnh Cà Mau cũng xem xét xử lý mức độ vi phạm của Bên mời thầu trong tham mưu, đề xuất; của đơn vị lập HSMT, đánh giá HSDT (bước đánh giá về mặt kỹ thuật). UBND tỉnh Cà Mau giao Sở KH&ĐT chỉ đạo Thanh tra Sở xem xét, xử lý vi phạm hành chính Bên mời thầu, đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (bước đánh giá về mặt kỹ thuật).

Trước những nội dung của Văn bản do UBND tỉnh Cà Mau ban hành, Liên danh Thới Bình - Nam Khánh cho rằng, việc áp đặt nhà thầu vi phạm Luật Đấu thầu (hành vi chuyển nhượng) khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng là hoàn toàn theo chủ ý của Chủ đầu tư, Bên mời thầu Gói thầu số 19, dẫn đến quyền lợi, uy tín của nhà thầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thứ hai, những sai sót, vi phạm của HSMT đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhà thầu, cần có sự đền bù thỏa đáng từ UBND huyện U Minh cho nhà thầu. 

Nhà thầu phản ứng với kết luận của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu

Ngay sau khi UBND tỉnh Cà Mau quyết định “số phận” lần đấu thầu đầu tiên của Gói thầu số 19, Liên danh Thới Bình - Nam Khánh đã bày tỏ sự không đồng ý và có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau cũng như các cơ quan liên quan.

Văn bản của Liên danh Thới Bình - Nam Khánh đã phản biện hai nội dung mà Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu tỉnh Cà Mau đưa ra. Thứ nhất, Hội đồng tư vấn có trả lời kiến nghị của nhà thầu về hợp đồng tương tự nhưng phía nhà thầu không đưa được cơ sở pháp lý để chứng minh là không có hóa đơn từng đợt nên không đạt. Thứ hai, Hội đồng tư vấn có trả lời kiến nghị của nhà thầu về nhân sự và có kết luận là nhân sự của nhà thầu Thới Bình không đáp ứng.  

Cả hai nội dung trên, đại diện Liên danh là nhà thầu Thới Bình đã bổ sung thêm thông tin để UBND Tỉnh nắm rõ hơn việc đánh giá HSDT Gói thầu số 19. Theo đó, về kinh nghiệm trong quản lý thực hiện hợp đồng thi công công trình tương tự, Liên danh Thới Bình - Nam Khánh đã cung cấp đầy đủ các hóa đơn của các đợt thanh toán đến đợt 8. Do khối lượng nghiệm thu đợt 9 chưa được thanh toán do Tỉnh chưa bố trí được vốn cho nhà thầu nên Công ty TNHH Nam Khánh chưa xuất hóa đơn. “Nội dung này đã được Nhà thầu giải trình với Bên mời thầu, Đơn vị tư vấn đấu thầu trong lần làm rõ HSDT (lần 4). Tuy nhiên, nội dung này không được thể hiện trong kết quả đánh giá HSDT của Bên mời thầu và Đơn vị tư vấn đấu thầu”, Liên danh nhà thầu cho biết.

Thứ hai, về nhân sự chủ chốt, Nhà thầu đề xuất các nhân sự chủ chốt (“đã từng tham gia ít nhất 2 công trình (hợp đồng) tương tự gói thầu này”) theo loại công trình giao thông và cấp công trình là cấp VI. Theo HSMT, chỉ yêu cầu cung cấp tài liệu để chứng minh đã từng tham gia ít nhất 02 hợp đồng tương tự là: Có xác nhận của chủ đầu tư và quyết định phân công nhiệm vụ của nhà thầu đối với chỉ huy trưởng công trường và quyết định phân công nhiệm vụ của nhà thầu đối với các nhân sự chủ chốt còn lại. Yêu cầu này của HSMT, nhà thầu xét thấy chưa đủ cơ sở để đánh giá nhân sự chủ chốt theo hợp đồng tương tự đã được định nghĩa tại Mục 4 của HSMT (yêu cầu cung cấp: Hợp đồng (bao gồm các phụ lục chi tiết giá hợp đồng), Biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, hóa đơn các đợt thanh toán để chứng minh). Vì vậy, nhà thầu đề xuất các nhân sự chủ chốt trong HSDT theo loại công trình giao thông và cấp công trình là cấp IV và kết quả đánh giá của Bên mời thầu và Đơn vị tư vấn đấu thầu là nhà thầu đạt về nội dung này.

Liên danh Thới Bình - Nam Khánh còn dẫn theo văn bản xử lý kiến nghị của nhà thầu mà UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành trong trường hợp tương tự. Theo Công văn số 6195/UBND-XD ngày 13/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, về việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu đối với Gói thầu số 20 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hiển, mà theo Nhà thầu Thới Bình là gặp tình huống tương tự, và cách xử lý của UBND tỉnh Cà Mau đã hoàn toàn bảo vệ quyền lợi cho nhà thầu. “Trong khi đó, với trường hợp Gói thầu số 19, Bên mời thầu vi phạm rất nhiều nhưng mọi thiệt hại lại đổ lên đầu nhà thầu chúng tôi. Chúng tôi quả thật rất bất bình với cách xử lý trên”, ông Võ Chí Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thới Bình cho biết.

Văn Huyền

Tin liên quan