Vĩnh Phúc: Đấu thầu tiết kiệm trung bình khoảng 3% dự toán gói thầu

Thông tin này được ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Đấu thầu về hiệu quả công tác đấu thầu đối với hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn Tỉnh trong thời gian vừa qua.

Thông tin này được ông Phùng Quang Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Đấu thầu về hiệu quả công tác đấu thầu đối với hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn Tỉnh trong thời gian vừa qua.

 

Sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đối với công tác đấu thầu

Theo ông Phùng Quang Hùng, trong những năm qua, công tác đấu thầu của tỉnh Vĩnh Phúc đã dần đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư sử dụng vốn nhà nước tại tỉnh Vĩnh Phúc. Việc thực hiện các quy định về đấu thầu đã giúp chủ đầu tư, bên mời thầu nâng cao được tính chuyên nghiệp trong hoạt động đấu thầu. Việc đẩy mạnh phân cấp cho chủ đầu tư đã rút ngắn đáng kể thời gian lựa chọn nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

IMG

Nhiều công trình đã lựa chọn được nhà thầu nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, dẫn đến quá trình thi công phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng

 Ảnh: Tiên Giang

Chia sẻ với phóng viên Báo Đấu thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng cho biết, công tác lựa chọn nhà thầu luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh. Các nội dung về công tác xây dựng cơ bản, trong đó có công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh được hình thành một chuyên đề báo cáo riêng, được tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND Tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo theo định kỳ. Kể từ năm 2010 đến nay, hàng năm, tỉnh Vĩnh Phúc luôn dành một khoản kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ nhà nước, các chủ đầu tư dự án, cán bộ của các đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể, đến thời điểm này đã tổ chức được 11 lớp đào tạo với 1.067 lượt học viên tham gia.

 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác đấu thầu đã được Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng và chỉ đạo triển khai thường xuyên, liên tục. Thanh tra Tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành trong Tỉnh đã chủ động đưa các nội dung kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng nói chung và công tác đấu thầu nói riêng vào kế hoạch năm. Qua thanh tra, kiểm tra về đấu thầu đã phát hiện các thiếu sót, sai phạm để kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện công tác đấu thầu tốt hơn.

 

Thắng thắn chỉ rõ những hạn chế để khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn không ít khó khăn, tồn tại. Ông Phùng Quang Hùng thẳng thắn nhìn nhận rằng, hiện tại, năng lực của các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, bên mời thầu chưa đồng đều và còn hạn chế. Nhiều hồ sơ do các đơn vị tư vấn lập để chủ đầu tư phê duyệt có chất lượng thấp, có nhiều sai sót, dẫn đến kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

 

Bên cạnh đó, theo ông Phùng Quang Hùng, quá trình đấu thầu từ khâu lập hồ sơ mời thầu đến ký hợp đồng, phần lớn đều được chủ đầu tư tổ chức thực hiện và quyết định gần như khép kín, dẫn đến có dấu hiệu phát sinh tiêu cực trong đấu thầu ở một vài nơi. Năng lực chủ đầu tư tại một số đơn vị còn yếu, nhất là các chủ đầu tư và bên mời thầu ở cấp xã, khu vực miền núi, các bệnh viện, trường học, nên quá trình đấu thầu có nhiều lúng túng, sai phạm, chưa đáp ứng được yêu cầu phân cấp của pháp luật.

 

Công tác quản lý sau đấu thầu cũng chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều hợp đồng được chủ đầu tư ký kết còn khá sơ sài, không đầy đủ các điều khoản cần thiết để có thể ứng phó, giải quyết khi xảy ra tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, đặc biệt là các nội dung về điều chỉnh giá, xử phạt hợp đồng, thay thế nhân sự, giao thầu phụ. Cá biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, một số nhà thầu sau khi trúng thầu không bố trí đủ nhân lực, thiết bị, tài chính bảo đảm tiến độ thi công như cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng; có tâm lý thực hiện hợp đồng cầm chừng để được điều chỉnh giá hợp đồng khi có thay đổi về chính sách của Nhà nước nhưng chủ đầu tư không kiểm tra chặt chẽ hoặc có phát hiện thì không có biện pháp xử lý nghiêm đối với nhà thầu.

 

Về phía chủ đầu tư, theo ông Phùng Quang Hùng, vẫn có tình trạng chủ đầu tư chưa quan tâm thực hiện công tác giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ. Nhiều công trình đã lựa chọn được nhà thầu nhưng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, dẫn đến quá trình thi công phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng, gây khó khăn lớn cho nhà thầu. Đó là chưa kể tiến độ thi công kéo dài làm tăng kinh phí, nhiều thủ tục kéo theo do phải điều chỉnh dự án.

Hồng Vân

 

ngocthanh