Vietnam Airlines chỉ định thầu hơn 40% số gói thầu

(BĐT) - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP cho biết, năm 2017, Tổng công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 82 gói thầu. 
34 trong tổng số 82 gói thầu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Ảnh: Lê Tiên
34 trong tổng số 82 gói thầu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Ảnh: Lê Tiên

Tổng giá gói thầu được phê duyệt là 224.689 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 204.522 triệu đồng, chênh lệch giảm giữa tổng giá gói thầu với tổng giá trúng thầu là 20.166 triệu đồng (tương ứng giảm 9%).

Trong số 82 gói thầu nêu trên có 6 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước với tổng giá trúng thầu là 52.338 triệu đồng (giảm 1.223 triệu đồng so với tổng giá gói thầu); 1 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế với giá trúng thầu là 122.581 triệu đồng (giảm 17.452 triệu đồng so với giá gói thầu).

Có 34 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu với tổng giá chỉ định là 5.772 triệu đồng, giảm 552 triệu đồng so với tổng giá gói thầu; 30 gói thầu thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước với tổng giá trúng thầu là 15.914 triệu đồng, giảm 918 triệu đồng so với tổng giá gói thầu; 10 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh quốc tế với tổng giá trúng thầu là 6.973 triệu đồng, giảm hơn 19 triệu đồng so với tổng giá gói thầu. Hình thức mua sắm trực tiếp trong nước được Tổng công ty áp dụng với 1 gói thầu với giá trúng thầu 942 triệu đồng.

Trong năm 2017, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thực hiện đấu thầu qua mạng 14 gói thầu. Đây là các gói thầu mua sắm hàng hóa, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước.
Đáng chú ý, trong năm 2017, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thực hiện đấu thầu qua mạng 14 gói thầu. Đây là các gói thầu mua sắm hàng hóa, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Các gói thầu này có tổng giá gói thầu là 4.486 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 4.131 triệu đồng, chênh lệch giảm 354 triệu đồng qua đấu thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 8%.

Đánh giá về quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP khẳng định, trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP luôn tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu từ khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình và phê duyệt hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, đến thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Việc phân chia các gói thầu phù hợp với quy mô và tính chất gói thầu; thời gian lựa chọn và thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy mô gói thầu. Các gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu có giá gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Đặc biệt, trong năm 2017, Tổng công ty không có trường hợp nào kiến nghị về đấu thầu, không phải xử lý vi phạm về đấu thầu.

Khánh Ngọc