Về phương án thay thế trong thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Khi thương thảo hợp đồng, nhà thầu đề xuất phương án thay thế cho 1 trong 2 thiết bị mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật, giá, các yếu tố khác và chủ đầu tư thấy có hiệu quả hơn trong đầu tư thì có được chấp thuận không? ...

 

>> Điều chỉnh hợp đồng

 

Hỏi: Khi thương thảo hợp đồng, nhà thầu đề xuất phương án thay thế cho 1 trong 2 thiết bị mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật, giá, các yếu tố khác và chủ đầu tư thấy có hiệu quả hơn trong đầu tư thì có được chấp thuận không?


Trả lời: Câu hỏi của Bạn liên quan tới nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để tiến tới ký hợp đồng.


Tại Điều 42 Luật Đấu thầu quy định, việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu phải dựa trên cơ sở sau đây:


- Kết quả đấu thầu được duyệt;
- Mẫu hợp đồng đã điền đủ các thông tin cụ thể của gói thầu;
- Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu (HSMT);
- Các nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu (HSDT) và giải thích làm rõ HSDT của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
- Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.


Trong mẫu HSMT (ví dụ mẫu HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 05/2010/BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) quy định nội dung thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bao gồm các vấn đề còn tồn tại, chưa hoàn chỉnh, chi tiết hóa các nội dung còn chưa cụ thể, đặc biệt việc áp giá đối với những sai lệch trong HSDT. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng cũng bao gồm cả việc xem xét các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, phương án thay thế hoặc bổ sung do nhà thầu đề xuất (nếu có).


Trở lại tình huống của Bạn thì nhà thầu đề xuất thay thế 1 trong 2 thiết bị và được đánh giá là vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, còn giá và các yếu tố khác vẫn giữ nguyên như trong HSDT. Với sự thay thế này mang lại hiệu quả nhiều hơn trong đầu tư thì đây là 1 nội dung thuộc quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng như nêu trên.


Việc xem xét có chấp nhận đề xuất của nhà thầu hay không là tùy bên mời thầu, phụ thuộc vào nội dung và tầm quan trọng của thiết bị thay thế. Trường hợp thiết bị có vai trò quan trọng, bên mời thầu thấy không đủ thẩm quyền thì cần báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trường hợp liên quan tới dự án đầu tư, nếu thấy cần thiết thì chủ đầu tư trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Nói chung, việc đề xuất phương án thay thế của nhà thầu cần được xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng. Có đề xuất thay thế mang lại lợi ích thực sự cho chủ đầu tư nhưng có trường hợp ngược lại. Một khi HSMT của dự án đã được "mổ xẻ" kỹ lưỡng trước khi duyệt thì có lẽ không nên đề cập tới nội dung này. Một thiết bị mới, tiên tiến nếu không được xem xét tổng thể thì chưa chắc đã mang lại hiệu quả thực sự cho một trường hợp cụ thể; bởi lẽ đặc thù, điều kiện sử dụng, khả năng vận hành, sửa chữa… ở mỗi nơi là khác nhau. Một thiết bị rất có hiệu quả ở nơi này chưa chắc có hiệu quả ở nơi khác. Chính vì vậy, theo quy định, trước khi ra quyết định đầu tư (quyết định bỏ tiền) thì cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng thông qua các tài liệu như báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư và tiếp đó phải có báo cáo thẩm định về các tài liệu này để làm cơ sở cho người có thẩm quyền đưa ra quyết định đầu tư.

TS. Nguyễn Việt Hùng

trungnam