Ưu tiên dùng hàng Việt trong mua sắm công

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018 (CVĐ) và xây dựng kế hoạch năm 2019. Kết quả cho thấy, trong năm 2018, Bộ đã dành ưu tiên đặc biệt dùng hàng Việt trong mua sắm công cũng như trong công tác tham mưu chính sách.
Đến nay, nhiều hàng hóa của Việt Nam với chất lượng tốt đã thay thế hàng ngoại nhập trong các dự án, công trình. Ảnh: Gia Khoa
Đến nay, nhiều hàng hóa của Việt Nam với chất lượng tốt đã thay thế hàng ngoại nhập trong các dự án, công trình. Ảnh: Gia Khoa

Cải cách thể chế tiếp sức hàng Việt trong đấu thầu

Điểm nổi bật trong báo cáo nói trên là năm nay, Bộ KH&ĐT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như tham mưu chính sách thúc đẩy sử dụng hàng hóa trong nước trong công tác đấu thầu dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Một mặt, Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về CVĐ thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo cũng như lồng ghép các buổi họp giao ban, họp chi bộ, chi ủy… triển khai thực hiện. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ đã thường xuyên có các bài viết tuyên truyền, cổ vũ người dân và doanh nghiệp hưởng ứng CVĐ. Trong đó, Báo Đấu thầu có nhiều bài viết tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Mặt khác, trong công tác tham mưu chính sách, Bộ KH&ĐT phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan trong rà soát, bổ sung, ban hành luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ thị trường cho người tiêu dùng trong nước. Đơn cử, Bộ đã chủ trì xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018  - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025. Đầu tháng 11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt định hướng trên, trong đó có nội dung về việc không sử dụng vốn vay nước ngoài cho các dự án có khả năng thực hiện với công nghệ hiệu quả và chi phí thấp hơn. Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nghị định hướng dẫn luật tại TP.HCM, Bình Thuận, Thanh Hóa, Tiền Giang…; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo bền vững phát triển kinh tế tư nhân…

Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan đến ưu tiên sử dụng thuốc trong nước, thiết bị sản xuất tại Việt Nam cũng được Bộ chú trọng. Cụ thể, Bộ phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan góp ý về cơ chế mua thuốc biệt dược gốc đã có nhiều thuốc generic nhóm 1 thay thế; cho ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 5/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá…

Năm nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều quán triệt thực hiện tiết kiệm trong quá trình mua sắm tài sản công, ưu tiên mua sắm và sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước đã sản xuất được khi triển khai thực hiện các dự án, công trình. Và tại các văn bản góp ý cho các đề cương, văn kiện chương trình, dự án ODA, NGO của các cơ quan chủ quản, đề xuất sử dụng hàng hóa Việt Nam luôn được Bộ KH&ĐT quan tâm, đề cập.

Đánh giá về việc sử dụng hàng Việt trong các dự án mua sắm sử dụng vốn nhà nước tại TP. Đà Nẵng, trao đổi với Báo Đấu thầu chiều 18/12, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng nhìn nhận: “Các chủ đầu tư/bên mời thầu cũng như tư vấn lập dự án, gói thầu trên địa bàn đã chú trọng đến việc sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất được”. Theo đại diện này, nếu như trước đây chúng ta phải nhập khẩu nhiều mặt hàng để phục vụ hoạt động đầu tư mua sắm thì nay nhiều hàng hóa của Việt Nam với chất lượng rất tốt đã thay thế. 

Tiếp tục cải cách thực hiện Cuộc vận động

Tiếp nối những kết quả tích cực đạt được từ việc thực hiện CVĐ năm 2018, trong  kế hoạch triển khai CVĐ năm 2019, Bộ KH&ĐT tiếp tục nhấn mạnh các giải pháp đẩy mạnh thực hiện CVĐ.

Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CVĐ trong nội bộ các đơn vị. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp được ban hành tại Quyết định số 1363/QĐ-BKHĐT ngày 20/9/2016 về Chương trình hành động của Bộ KH&ĐT tiếp tục thực hiện CVĐ. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới và các cam kết khác của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong một số hoạt động liên quan đến thị trường trong nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như người dân.

Đồng tình với các giải pháp đưa ra cho vấn đề này, ông Nguyễn Chỉ Sáng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam cho rằng, để có kết quả rõ nét hơn về sử dụng hàng Việt trong hoạt động đấu thầu thì các chủ đầu tư/bên mời thầu cần nâng cao trách nhiệm trong việc lập kế hoạch dự án, lập hồ sơ mời thầu các gói thầu nhằm tạo điều kiện đưa hàng hóa trong nước vào nhiều hơn.

Việt Anh