UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra nội dung Báo Đấu thầu phản ánh

(BĐT) - Sau khi Báo Đấu thầu có bài phản ánh về việc mua sắm tập trung tại Gia Lai (Gói thầu số 05: Cung cấp, lắp đặt máy photocopy thuộc Dự án Mua sắm tập trung năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, báo cáo nội dung mà Báo nêu.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra nội dung Báo Đấu thầu phản ánh

Trước đó, ngày 24/7, Báo Đấu thầu nhận được văn bản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Gia Lai thông tin về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sao Việt.

Theo Ban QLDA nêu trên, quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá được yêu cầu trong HSMT và các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu. Theo đó, Liên danh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Sao Việt - Công ty CP Siêu Thanh Hà Nội không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật do không đạt yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa.

Liên danh nhà thầu luôn khẳng định thiết bị của nhà thầu đạt tính năng kỹ thuật theo HSMT là tương đương hoặc cao hơn. Tuy nhiên, theo Phụ lục so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa được đánh giá kèm theo của Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Gia Lai, thiết bị của liên danh này không đáp ứng HSMT.

Báo Đấu thầu đã có loạt bài viết nêu quá trình tổ chức đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm tập trung năm 2017 do Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Gia Lai làm bên mời thầu. Đến nay, một số vấn đề nổi cộm Báo Đấu thầu nêu như: việc gây khó dễ trong bán HSMT cho nhà thầu, gửi kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 của Dự án quá trễ khiến nhà thầu không kịp kiến nghị… đã không được Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Gia Lai phản hồi chính thức.

Văn Huyền

Tin liên quan