TP.HCM tăng cường sử dụng hàng Việt trong đấu thầu

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp (DN) trực thuộc Thành phố tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong hoạt động đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên
UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong hoạt động đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

UBND TP.HCM cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong hoạt động đấu thầu của các đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư trong nước đã sản xuất được trong công tác đấu thầu; đồng thời, quảng bá sâu rộng tới nhiều đối tượng về năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm của DN trong nước, đặc biệt là các DN trực thuộc Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu Đài Truyền hình Thành phố xây dựng chuyên mục riêng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách và điển hình tiêu biểu về việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước sản xuất được; đặc biệt là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghệ…

Văn Huyền