TP.HCM phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án xử lý chất thải rắn

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn năm 2018.

Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện là Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, để tham gia đấu thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng 4 tiêu chí xét chọn năng lực: Khả năng tiếp nhận rác (phải đạt mức 1.000 tấn/ngày, có tính thêm khả năng mở rộng công suất xử lý, linh hoạt tiếp nhận, vận hành, xử lý chất thải bao gồm đã phân loại và không qua phân loại); đơn giá xử lý phù hợp (xem xét trên cơ sở công nghệ và giá bán điện để xác định mức tiêu chí xử lý phù hợp); diện tích đất không vượt quá 10 ha/1.000 tấn rác; hiệu suất tái tạo năng lượng (rác chưa phân loại: 15 - 20 kW/tấn, rác đã phân loại: trên 20 kW/tấn)…

Theo UBND TP.HCM, các bước triển khai quy trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đều được giao cho từng đơn vị cụ thể. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chịu trách nhiệm trình duyệt danh mục dự án sử dụng đất và công bố dự án. Bộ phận thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện sơ tuyển dự án tham gia, thống nhất để trình UBND Thành phố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian để lựa chọn nhà đầu tư không được quá 18 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ dự thầu.

UBND TP.HCM khẳng định, trong năm 2018, các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ tiên tiến đốt phát điện theo hình thức xã hội hóa, huy động nguồn lực tư nhân và lựa chọn qua đấu thầu rộng rãi.               

Hải An