TP.HCM công bố dự toán chi mua sắm tập trung năm 2017

(BĐT) - TP.HCM vừa công bố nhu cầu mua sắm tập trung máy vi tính, máy điều hòa không khí, máy photocopy của các đơn vị trực thuộc năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, năm 2017, TP.HCM dự toán chi hơn 95,5 tỷ đồng để mua sắm máy vi tính để bàn; 49,2 tỷ đồng mua sắm máy điều hòa không khí và hơn 20 tỷ đồng mua máy photocopy. Nguồn kinh phí để mua sắm các loại thiết bị này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM cũng đã công bố công khai nhu cầu mua sắm tập trung máy vi tính để bàn, máy điều hòa không khí của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố năm 2017. Theo dự kiến, các cơ sở y tế công lập dự toán dành 9,158 tỷ đồng để mua sắm máy vi tính để bàn; 9,137 tỷ đồng để mua máy điều hòa không khí. Nguồn kinh phí để mua sắm các loại thiết bị này là từ nguồn thu sự nghiệp, quỹ phát triển sự nghiệp. 

Nguyễn Văn